Dziś jest Niedziela, 24 maj 2015 r.
Detektory dla stacji kontroli pojazdów (SKP)


Dziennik Ustaw z 11 lutego 2005r. Nr 25, Pozycja 209, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Stacje Kontroli Pojazdów obowiązkowo należy wyposażyć w czujniki tlenku węgla, metanu (CNG) i propanu-butanu (LPG).

Stanowisko kontroli pojazdów jest także miejscem pracy, a co za tym idzie musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dziennik Ustaw 2002r. Nr 218 poz. 1833. Rozporządzenie to wyznacza granice NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) oraz NDSCh (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe) dla tlenku węgla. Nie są to wartości progowe tak jak w większości dostępnych na rynku detektorów starego typu tylko wartości średnie (mierzone dla danego odcinka czasu i odpowiednio przeliczane).

1) najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń; (definicja wg rozporządzenia)

2) najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina; (definicja wg rozporządzenia)

Powiązane regulacje prawne:
Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

Zachęcamy także do lektury artykułu opublikowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy dotyczący zabezpieczeń garaży i parkingów podziemnych, aktualny także dla SKP:

www.ciop.pl artykuł
System podstawowy (detektor 2 gazowy CO i LPG oraz detektor 1 gazowy CNG):
Cena katalogowa zestawu: 918zł netto
Zalety:
- wymienne sensory
- nie wymaga centrali
- przeliczanie NDS i NDSCh dla tlenku węgla zgodnie z przepisami
- możliwość sterowania wentylacją


>Schemat połączeń<


WG-25.EN (CO; LPG)

Mikroprocesorowy dwugazowy detektor tlenku węgla i LPG WG-25.EN jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności obu tych gazów w pomieszczeniach garażowych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO i LPG w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych NDS i NDSCh dla CO (średniej ważonej za 15min.) lub 10%DGW i 30%DGW dla LPG, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące. WG-25.EN posiada WYMIENNY moduł sensoryczny co usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i OBNIŻA KOSZTY eksploatacji.
36 miesięcy gwarancji
Specjalne warunki rabatowe i atrakcyjne promocje dla instalatorów i firm z branży wentylacyjnej.


WG-11.EN (CNG)

Mikroprocesorowy detektor CNG typu WG-11.EN jest przeznaczony do ciągłej kontroli wycieku metanu z pojazdów samochodowych w garażach zamkniętych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia metanu w otaczającym powietrzu. Z chwila przekroczenia ściśle określonych wartości progowych, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące. Detektor wyposażono w inteligentny, WYMIENNY moduł sensoryczny gazu, co zdecydowanie obniża koszty eksploatacji. System kontroli wycieku CNG z tym detektorem jest najbardziej ekonomiczny, a jednocześnie ekstremalnie prosty w montażu.
36 miesięcy gwarancji
Specjalne warunki rabatowe i atrakcyjne promocje dla instalatorów i firm z branży wentylacyjnej.


System alternatywny (detektor 1 gazowy CO, detektor 1 gazowy LPG oraz detektor 1 gazowy CNG):
Cena katalogowa zestawu: 1217zł netto
Zalety:
- wymienne sensory
- nie wymaga centrali
- przeliczanie NDS i NDSCh dla tlenku węgla zgodnie z przepisami
- możliwość sterowania wentylacją


>Schemat połączeń<


WG-22.EN (CO)

Mikroprocesorowy detektor tlenku węgla WG-22.EN jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (kontroli nadmiaru spalin samochodowych) w garażach zamkniętych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO w otaczającym powietrzu i obliczaniu średniej ważonej za ostatnie 15min. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości NDS i NDSCh, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące. System kontroli spalin z tym detektorem jest najbardziej ekonomiczny, a jednocześnie ekstremalnie prosty w montażu. WG-22.EN posiada WYMIENNY moduł z półprzewodnikowym sensorem tlenku węgla co usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i OBNIŻA KOSZTY eksploatacji.
36 miesięcy gwarancji
Specjalne warunki rabatowe i atrakcyjne promocje dla instalatorów i firm z branży wentylacyjnej.


WG-15.EN (LPG)

Mikroprocesorowy detektor LPG typu WG-15.EN jest przeznaczony do ciągłej kontroli wycieku propanu-butanu z pojazdów samochodowych w garażach zamkniętych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia propanu-butanu w otaczającym powietrzu. Z chwila przekroczenia ściśle określonych wartości progowych, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące. Detektor wyposażono w inteligentny, WYMIENNY moduł sensoryczny gazu, co zdecydowanie obniża koszty eksploatacji. System kontroli wycieku LPG z tym detektorem jest najbardziej ekonomiczny, a jednocześnie ekstremalnie prosty w montażu.
36 miesięcy gwarancji
Specjalne warunki rabatowe i atrakcyjne promocje dla instalatorów i firm z branży wentylacyjnej.


WG-11.EN (CNG)

Mikroprocesorowy detektor CNG typu WG-11.EN jest przeznaczony do ciągłej kontroli wycieku metanu z pojazdów samochodowych w garażach zamkniętych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia metanu w otaczającym powietrzu. Z chwila przekroczenia ściśle określonych wartości progowych, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące. Detektor wyposażono w inteligentny, WYMIENNY moduł sensoryczny gazu, co zdecydowanie obniża koszty eksploatacji. System kontroli wycieku CNG z tym detektorem jest najbardziej ekonomiczny, a jednocześnie ekstremalnie prosty w montażu.
36 miesięcy gwarancji
Specjalne warunki rabatowe i atrakcyjne promocje dla instalatorów i firm z branży wentylacyjnej.

Detektory opcjonalne:

WG-28.NG (CO; CO2)

Mikroprocesorowy dwugazowy detektor tlenku węgla i dwutlenku węgla WG-28.NG jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności obu tych gazów w pomieszczeniach garażowych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO i CO2 w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych NDS i NDSCh dla CO (średniej ważonej za 15min.) lub 1000ppm i 1800ppm dla CO2, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące. WG-28.NG posiada WYMIENNY moduł sensoryczny co usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i OBNIŻA KOSZTY eksploatacji.
36 miesięcy gwarancji
Specjalne warunki rabatowe i atrakcyjne promocje dla instalatorów i firm z branży wentylacyjnej.


WG-22.N (CO)

Mikroprocesorowy detektor tlenku węgla WG-22.N jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach, zagrożonych emisją tego gazu. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO w otaczającym powietrzu i obliczaniu średniej ważonej za ostatnie 15min. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości NDS i NDSCh, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące. WG-22.N posiada WYMIENNY moduł z półprzewodnikowym sensorem tlenku węgla co usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i OBNIŻA KOSZTY eksploatacji.
36 miesięcy gwarancji
Specjalne warunki rabatowe i atrakcyjne promocje dla instalatorów i firm z branży wentylacyjnej.

Schemat połączeńWG-8R.EN/G (CO2)

Mikroprocesorowy detektor ditlenku węgla WG-8R.EN/G jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności ditlenku węgla (kontroli nadmiaru spalin samochodowych) w garażach zamkniętych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO2 w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości 1000ppm i 1500ppm, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące. System kontroli spalin z tym detektorem jest najbardziej ekonomiczny, a jednocześnie ekstremalnie prosty w montażu. WG-8R.EN/G posiada WYMIENNY moduł z podczerwonym sensorem ditlenku węgla (żywotność w czystym powietrzy nawet do 15 lat) co usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i OBNIŻA KOSZTY eksploatacji.
36 miesięcy gwarancji
Specjalne warunki rabatowe i atrakcyjne promocje dla instalatorów i firm z branży wentylacyjnej.

Akcesoria opcjonalne:

Tablice ostrzegawcze TP-4.(A)s

Podświetlane tablice ostrzegawcze w technologii LED. Tablice powinny być montowane tak aby łatwo można było je zauważyć zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz garażu. Występują w 2 wersjach na 12V(wersja A) i ~230V.
Dostępne napisy (inne napisy za dodatkową opłatą):
NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN
NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN
36 miesięcy gwarancji


Obudowa rurowa AR1

Osłona zewnętrzna z rur profilowanych dla detektorów garażowych typu WG. Zabezpiecza detektor przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wózki sklepowe czy obtarcia przez zderzaki samochodów. Materiał: stal nierdzewna.Treść niniejszej strony nie stanowi oferty handlowej i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec P.T.SIGNAL. Aktualność oferty można zweryfikować przesyłając zapytanie ofertowe. 
 


Created by Michał Skorupski & Michał Domin
© 2014 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów.