Dziś jest Piątek, 22 maj 2015 r.
Przemysłowe detektory gazów


Wybierz interesującą Cię dziedzinę:

--> SYSTEMY WYKRYWAJĄCE
--> SYSTEMY POMIAROWE
--> DETEKTORY TLENU
--> DETEKTORY DWUTLENKU WĘGLA
--> AKCESORIA DO SYSTEMÓW STACJONARNYCHAktywny System Detekcji Gazów ASDG jest przeznaczony do wykrywania i sygnalizowania obecności gazów toksycznych lub wybuchowych. System może być wyposażony w podtrzymanie rezerwowe lub elektrozawory. System może sterować także innymi urządzeniami np. wentylacją. Jednocześnie umożliwia przesłanie sygnału o zaistniałej awarii i natychmiastowe powiadomienie użytkowników i jednostek nadzorująco - kontrolujących pracę instalacji poprzez sygnalizatory akustyczno-optyczne. Dzięki temu CHRONI życie i zdrowie pracowników zakładu oraz zabezpiecza przed zniszczeniem budynki i urządzenia o znacznej wartości.


Niektóre obszary zastosowań:

zakłady przemysłu chemicznego
zakłady utylizacji odpadów
laboratoria
zakłady przemysłu petrochemicznego
fabryki wykorzystujące procesy chemiczne
malarnie i lakiernie
stacje redukcyjno-pomiarowe gazu


Aktywny System Detekcji Gazów ASDG składa się z:

DEX/F- detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej lub DG (zwykła obudowa)
MD-2(4, 8, 16) moduł alarmowy, sterujący pracą systemu


Stacjonarne, dwuprogowe detektory gazów toksycznych i wybuchowych serii DEX i DG przeznaczone są do wykrywania i sygnalizacji obecności gazów o stężeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi w środowisku pracy i życia. Zastosowane w detektorach półprzewodnikowe, japońskie czujniki gazów gwarantują wieloletnią, niezawodną, stabilną pracę przez okres około 10-12 lat. Układy elektroniczne detektorów wykonane techniką SMD z wbudowanym kontrolerem zasilania, kontrolą sprawności połączeń przewodowych i cyfrową komunikacją z modułem alarmowym, gwarantują wysoką niezawodność i skuteczność pomiarów. WYMIENNOŚĆ modułów z czujnikami gazów umożliwia zmianę parametrów detektora bez konieczności jego demontażu oraz ułatwia, przyśpiesza i zdecydowanie OBNIŻA koszty eksploatacji systemu detekcji! Dostępne są także wersje wybranych detektorów z czujnikami katalitycznymi, konduktometrycznymi i elektrochemicznymi. Modularność systemów opartych o detektory DEX i DG, prostota połączeń, brak procesu kalibracji w miejscu instalacji powodują, że projektowanie i montaż systemów jest wyjątkowo prosty i mało czasochłonny. Wszystkie detektory są kalibrowane i legalizowane w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie, gdzie dla każdego z nich wydawane są indywidualne certyfikaty kalibracji. Detektory DEX o konstrukcji przeciwwybuchowej są atestowane przez Główny Instytut Górnictwa KD "BARBARA", orzeczenie KDB Nr 01.E194X.

Detektor DEX

DEX


Detektor dwuprogowy o konstrukcji przeciwwybuchowej, osłona ognioszczelna z wymiennym modułem sensorycznym.Detektor DG

DG


Dwuprogowy detektor stężeń gazów w obudowie zwykłej, bryzgoszczelnej, z wymiennym modułem sensorycznym.TYP / MODEL opis / gaz TYP / MODEL opis / gaz
Detektor dwuprogowy serii DEX/FA-B(C) budowa EEx (ATEX) z WYMIENNYM sensorem półprzewodnikowym Detektor dwuprogowy, budowa zwykła z WYMIENNYM   sensorem półprzewodnikowym
DEX-12/N metan w %DGW DG-12/N metan w %DGW
DEX-15/N propan-butan w %DGW DG-15/N propan-butan w %DGW
DEX-22/NL tlenek węgla, wysokie stężenia DG-31 zw.organiczne, wysokie stężenia
DEX-31 zw.organiczne, wysokie stężenia DG-41 amoniak, wysokie stężenia
DEX-41 amoniak, wysokie stężenia DG-61 freony
DEX-61 freony DG-71 wodór w %DGW
DEX-71-CY wodór w %DGW DG-TF temperatura
z WYMIENNYM sensorem elektrochemicznym z WYMIENNYM sensorem elektrochemicznym
DEX-2.E/N tlenek węgla, niskie stężenia DG-2.E/N tlenek węgla, niskie stężenia
DEX-4.E/N1 amoniak, niskie stężenia, niska temp. DG-4.E/N1 amoniak, niskie stężenia, niska temp.
DEX-4.E/N2 amoniak, niskie stężenia DG-4.E/N2 amoniak, niskie stężenia
DEX-5.E/N siarkowodór, niskie stężenia DG-5.E/N siarkowodór, niskie stężenia
DEX-7.E/N wodór DG-7.E/N wodór
DEX-9.E/N tlen DG-9.E/N tlen
    DG-9.E/4 tlen, trwałość sens. >4 lat
DEX-0E.SO2 dwutlenek siarki DG-0E.SO2 dwutlenek siarki
DEX-0E.NO tlenek azotu DG-0E.NO tlenek azotu
DEX-0E.NO2 dwutlenek azotu DG-0E.NO2 dwutlenek azotu
DEX-0E.CL2 chlor DG-0E.CL2 chlor
DEX-0E.ETO tlenek etylenu DG-0E.ETO tlenek etylenu
z WYMIENNYM  sensorem katalitycznym
DEX-11.K węglowodory w %DGW*
DEX-15.K propan-butan w %DGW
DEX-31.K zw.organiczne w %DGW
DEX-41.K amoniak w %DGW
DEX-71.K-CY wodór,acetylen w %DGW
DEX-80.K hel, argon do 100% v/v2 sensor konduktometryczny
z WYMIENNYM sensorem Infra-Red (podczerwień)
DEX-1R węglowodory
DEX-3R związki ropopochodne
DEX-8R dwutlenek węgla


MD-2(4)..


Moduły Alarmowe typu MD serii U są przeznaczone wyłącznie do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX seria F... oraz typu DG seria F..., do stosowania w Dwuprogowym Systemie Detekcji Gazów lub w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX. Moduł alarmowy MD... może kontrolować pracę od jednego do dwóch (MD-2...) lub do czterech (MD-4...) detektorów. Moduł MD... może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe. Posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. W wersji MD... Z może sterować zaworem odcinającym.
Wersje:
MD-2        (sterowanie 2 detektorami)
MD-2.A     (sterowanie 2 detektorami, zasilanie rezerwowe*)
MD-2.Z     (sterowanie 2 detektorami, sterowanie zaworem)
MD-2 ZA   (sterowanie 2 detektorami, sterowanie zaworem, zasilanie rezerwowe*)
MD-4        (sterowanie 4 detektorami)
MD-4.A     (sterowanie 4 detektorami, zasilanie rezerwowe*)
MD-4.Z     (sterowanie 4 detektorami, sterowanie zaworem)
MD-4.ZA   (sterowanie 4 detektorami, sterowanie zaworem, zasilanie rezerwowe*)
* - w wersji z zasilaniem rezerwowym należy dokupić zasilacz PS i akumulator.
     W zależności od mocy wystarcza na kilka do kilkunastu godzin pracy.


Schemat blokowy połączeń
Rozmiar: 35722 bajtów


MD-8(16)..


Cyfrowe Moduły Alarmowe typu MD-8... oraz MD-16... serii U są przeznaczone wyłącznie do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX seria F... oraz DG seria F..., do stosowania w Dwuprogowym Systemie Detekcji Gazów lub w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX. Możliwa jest kontrola detektorów typu WG lub AirTECH przez ich wyjścia stykowe. Mikroprocesorowy moduł alarmowy MD może kontrolować pracę od jednego do ośmiu (MD-8..) lub do szesnastu (MD-16...) detektorów, może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi, umożliwia sterowanie i współpracować z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe, posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. Moduł w wersji MD... Z może sterować zaworami odcinającymi. wszystkie wersje MD-8 i MD-16 wymagają dokupienia koncentratora okablowania K-8 lub K-16.

Wersje:
MD-8         (sterowanie 8 detektorami)
MD-8.A      (sterowanie 8 detektorami, zasilanie rezerwowe*)
MD-8.B      (sterowanie 8 detektorami, zasilanie rezerwowe**)
MD-8.Z      (sterowanie 8 detektorami, sterowanie zaworem)
MD-8 ZA    (sterowanie 8 detektorami, sterowanie zaworem, zasilanie rezerwowe*)
MD-8.ZB    (sterowanie 8 detektorami, sterowanie zaworem, zasilanie rezerwowe**)
MD-16       (sterowanie 16 detektorami)
MD-16.A    (sterowanie 16 detektorami, zasilanie rezerwowe*)
MD-16.B    (sterowanie 16 detektorami, zasilanie rezerwowe**)
MD-16.Z    (sterowanie 16 detektorami, sterowanie zaworem)
MD-16.ZA  (sterowanie 16 detektorami, sterowanie zaworem, zasilanie rezerwowe*)
MD-16.ZB  (sterowanie 16 detektorami, sterowanie zaworem, zasilanie rezerwowe**)
* - w wersji A z zasilaniem rezerwowym należy dokupić zasilacz PS i akumulator.
     W zależności od mocy wystarcza na kilka do kilkunastu godzin pracy.
**- w wersji B moduł ma wbudowane zasilanie rezerwowe na krótkie zaniki napięcia

Schemat blokowy połączeńMD-1.AX


Moduł sterujący przeznaczony do montażu na standardową szynę 35mm. Zapewnia współpracę z jednym dektorem, wyjścia stykowe i napięciowe. Zasilanie 12V z zasilacza PS lub uniwersalnego modułu sterująco zasilającego UMS.MDD-256/T Gazex
MDD-L32 Gazex

MDD-256/T


Cyfrowy moduł sterujący przeznaczony do montażu na standardową szynę 35mm. Zapewnia współpracę z max. 247 dektorami DDG (może współpracować także z konwencjonalnymi detktorami typu DEX i DG poprzez moduły komunikacyjne typu MDD-1, posiada wyjścia stykowe (do sterowania np. wentylacją), RS485 np do sterowania wyświetlaczami typu MDD-L32 (na zdjęciu poniżej) wskazującymi stan poszczególnych detektorów lub wyjścia napięciowe do sygnalizatorów i innych urządzeń. Wewnętrzna nieulotna pamięc do 3000 zdarzeń. Zasilanie 24V. Zapewnia komunikację z BMS lub wizualizację pracy systemu.
Schemat połączeń
System monitoringu teleinformatycznego


System umożliwia przesłanie stanów alarmowych systemu detekcji na telefony komórkowe za pomocą modułu GPRS. Zapewnia także pełną informację o stanie systemu, w trybie rzeczywistym, poprzez stronę internetową dzięki czemu użytkownik może uzyskać informację o systemie logując się z dowolnego komputera podłączonego do internetu. Układ zapewnia także zapis historii zdarzeń.


SYSTEM POMIAROWY jest przeznaczony do wykrywania, pomiaru i sygnalizowania obecności gazów toksycznych lub wybuchowych. System dokonuje stałego pomiaru gazów znajdyjących sie w zasięgu jego działania, a wyniki są wyświetlanie na ekranie modułu sterującego. System może być wyposażony w podtrzymanie rezerwowe lub elektrozawory. System może sterować także innymi urządzeniami np. wentylacją. Jednocześnie umożliwia przesłanie sygnału o zaistniałej awarii i natychmiastowe powiadomienie użytkowników i jednostek nadzorująco - kontrolujących pracę instalacji poprzez sygnalizatory akustyczno-optyczne. Dzięki temu CHRONI życie i zdrowie pracowników zakładu oraz zabezpiecza przed zniszczeniem budynki i urządzenia o znacznej wartości.Niektóre obszary zastosowań:

zakłady przemysłu chemicznego
zakłady utylizacji odpadów
laboratoria
zakłady przemysłu petrochemicznego
fabryki wykorzystujące procesy chemiczne
malarnie i lakiernie
stacje redukcyjno-pomiarowe gazu


System pomiarowy składa się z:

DEX/P- detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej
MDP-4(8, 16) moduł alarmowy, sterujący pracą systemu lub modułów MDP1A na szynę 35mm
opcjonalnie może występować moduł cyfrowy MDD-256/T.Detektor DEX

DEX/P


Detektor pomiarowy o konstrukcji przeciwwybuchowej, osłona ognioszczelna z wymiennym modułem sensorycznym.TYP / MODEL opis / gaz
Detektor pomiarowy serii DEX/P budowa EEx (ATEX) z WYMIENNYM sensorem katalitycznym
DEX-P1 gazy palne
DEX-P3 związki ropopochodne
DEX-P4 amoniak
DEX-P7-CY wodór
Detektor pomiarowy serii DEX/P budowa EEx (ATEX) z WYMIENNYM sensorem elektro-chemicznym
DEX-P2E/N tlenek węgla
DEX-P4.E/N1 amoniak
DEX-P5.E/N siarkowodór
DEX-P9.E/N tlen
Detektor pomiarowy serii DEX/P budowa EEx (ATEX) z WYMIENNYM sensorem Infra-Red (R)
DEX-P1R 2 metan w %DGW
DEX-P1R 5 propan w %DGW
DEX-P3R heksan w %DGW
DEX-P8R ditlenek węgla do 5%v/vMDP-4(8,16)..


Moduły pomiarowe typu MDP-4..., MDP-8... oraz MDP-16... serii U są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX seria P. Mikroprocesorowy moduł alarmowy MDP może kontrolować pracę do czterech (MDP-4..), do ośmiu (MDP-8..) lub do szesnastu (MD-16...) detektorów, może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi, umożliwia sterowanie i współpracować z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe, posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. Moduł w wersji MDP...Z może sterować zaworami odcinającymi. wszystkie wersje MDP-8 i MDP-16 wymagają dokupienia koncentratora okablowania K-8 lub K-16.

Wersje:
MDP-4           (sterowanie 4 detektorami)
MDP-4.A        (sterowanie 4 detektorami, zasilanie rezerwowe*)
MDP-8           (sterowanie 8 detektorami)
MDP-8.A        (sterowanie 8 detektorami, sterowanie zaworem)
MDP-16         (sterowanie 16 detektorami)
MDP-16.A     (sterowanie 16 detektorami, zasilanie rezerwowe*)
MDP-...B       (sterowanie 4-16 detektorami, zasilanie rezerwowe**)
MDP-...Z       (sterowanie 4-16 detektorami, sterowanie zaworem)
MDPL1           (sterowanie 4-16 detektorami, system obcy*)
* - w wersji A z zasilaniem rezerwowym należy dokupić zasilacz PS i akumulator.
     W zależności od mocy wystarcza na kilka do kilkunastu godzin pracy.
**- w wersji B moduł ma wbudowane zasilanie rezerwowe na krótkie zaniki napięcia
MDP1A


Pomiarowy moduł sterujący przeznaczony do montażu na standardową szynę 35mm. Zapewnia współpracę z jednym dektorem, wyjścia stykowe i napięciowe. Zasilanie 12V z zasilacza PS lub uniwersalnego modułu sterująco zasilającego UMS. Może łączyć się z cyfrowym modułem MD-32/NT za pomocą sygnału RS485.MDD-256/T Gazex
MDD-L32 Gazex

MDD-256/T


Cyfrowy moduł sterujący przeznaczony do montażu na standardową szynę 35mm. Zapewnia współpracę z max. 247 dektorami DDG (może współpracować także z konwencjonalnymi detktorami typu DEX i DG poprzez moduły komunikacyjne typu MDD-1, posiada wyjścia stykowe (do sterowania np. wentylacją), RS485 np do sterowania wyświetlaczami typu MDD-L32 (na zdjęciu poniżej) wskazującymi stan poszczególnych detektorów lub wyjścia napięciowe do sygnalizatorów i innych urządzeń. Wewnętrzna nieulotna pamięc do 3000 zdarzeń. Zasilanie 24V. Zapewnia komunikację z BMS lub wizualizację pracy systemu.
Schemat połączeń
DETEKTORY TLENU
DG-9.E


Prawdopodobnie niewiele osób wie, że największym "zabójcą" wśród wszystkich gazów jest ... tlen, a ściślej mówiąc jego ubytek w powietrzu. To właśnie niedobór tlenu jest przyczyną największej ilości zgonów wśród pracowników narażonych na kontakt z różnymi gazami.Większość ludzi wie, że normalne stężenie tlenu w powietrzu atmosferycznym wynosi ok. 20,9% vol. (objętościowo). Niewiele jednak zdaje sobie sprawę z tego, że organizm człowieka jest szczególnie wrażliwy na ubytek tlenu we wdychanym powietrzu. Już przy spadku stężenia  o kilka procent do ok. 17%vol., człowiek staje się ospały, ma poczucie duszności, zaburzony jest proces myślenia i następują zaburzenia koordynacji ruchowej.Przebywanie w atmosferze zawierającej tylko 14 - 15% tlenu w krótkim czasie prowadzi do śmierci przez uduszenie ! Podobnie niebezpieczny może być wzrost stężenia O2 w powietrzu. Człowiek może go odczuwać jako stan euforii, podniecenia emocjonalnego. Po przekroczeniu stężenia ok. 24% vol. gwałtownie wzrasta palność większości materiałów. Wszystkie palne stają się skrajnie łatwopalnymi. Nawet normalnie trudno zapalne ubrania stają się Ÿródłem płomienia.Są więc powody dla wzmożonej kontroli O2 wszędzie tam, gdzie może nastąpić jego ubytek lub wzrost stężenia.


Niektóre obszary zastosowań:

kanały podziemne, długotrwale zamknięte zbiorniki i szczelne pomieszczenia
magazyny gazów technicznych
pomieszczenia z urządzeniami technologicznymi zużywającymi tlen, kotłownie
browary
pomieszczenia z instalacjami tlenowymi
rozlewnie środków gaśniczych i kosmetycznych
pakowalnie środków spożywczych


DETEKTORY DWUTLENKU WĘGLA
AirTECH max


Stacjonarny detektor AirTECH max w obudowie bryzgoszczelnej jest przeznaczony do kontroli stężenia dwutlenku węgla w zakresie 4% obj. w pomieszczeniach zamknietych oraz, sygnalizacji przekroczenia progów stężeń CO2 niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi oraz do sterowania wentylacją. Przeznaczony do stosowania w ekstremalnych warunkach, jest max-ymalnie odporny na zachlapanie wodą.


Niektóre obszary zastosowań:

cukrownie
magazyny środków gaśniczych
browary
gorzelnie
rozlewnie napojów gazowanych
pakowalnie żywności


AKCESORIA
Pełnoprzelotowy zawór MAG-3


Pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3 jest zaworem odcinającym o rewolucyjnie prostej, a tym samym TANIEJ i niezawodnej, zwartej konstrukcji. MAG-3 jest elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX automatycznie odcinającego dopływ gazu i eliminującego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego lub propanu-butanu w pomieszczeniach. Umożliwia NATYCHMIASTOWE i SKUTECZNE zamkniecie dopływu gazu do instalacji. Otwarcie MAG-3 może nastąpić TYLKO ręcznie (Świadomie)! Jest sterowany impulsowo, jest niewrażliwy na zanik napeicia zasilania systemu sterującego. Zamkniecie zaworu możliwe jest impulsem elektrycznym lub ręcznie. Może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymogami Dyrektywy 94/9/WE (ATEX): II 2G c T4.Sygnalizatory optyczno-akustyczne


Aby zwiększyć bezpieczeństwo chronionego obiektu (szczególnie obiektów bezobsługowych) system GX przewiduje zastosowanie sygnalizatorów optyczno akustycznych SL-31 lub SL-21.
 
 


Created by Michał Skorupski & Michał Domin
© 2014 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów.