1. STRONA
  GŁÓWNA
 2. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. PRZENOŚNE MIERNIKI
  I WYKRYWACZE
 5. USŁUGI
  I SERWIS
 6. STREFA
  PROJEKTANTA
 7. STREFA
  INSTALATORA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. INFORMACJE
  O FIRMIE

P.T.SIGNAL przedstawiciel MSR Electronic

Systemy detekcji gazów dla przemysłu

Sprawdź powiązane regulacje prawne: PRAWO

Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- gazy toksyczne, wybuchowe i tlen


DETEKTORY SAMODZIELNE


SINGLE POINT CONTROLLER (SPC)

Detektor Single Point Controller (SPC) to autonomiczny i samodzielny czujnik gazu nie wymagający żadnej centrali. Do pracy wymaga jedynie zasilania. Prosty w montażu. Szczególnie polecany do małych pomieszczeń z lokalną sygnalizacją zagrożenia. W zależności od wersji urządzenie może wykrywać różne gazy oraz może mieć różne wyposażenie i obudowy.

Najważniejsze cechy i opcje:
- wymienny sensor
- konfigurowalne progi alarmowe
- różne opcje obudowy (standardowa z tworzywa sztucznego, kanałowa, ze stali nierdzewnej)
- wyjścia sterujące dla innych urządzeń lub sygnalizatorów
- wbudowana sygnalizacja optyczna i/lub akustyczna
- zasilanie 24VDC lub 230VAC

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa Single Point Controller (SPC)


SYSTEMY ROZBUDOWANE


PolyGard® 2 GAS CONTROLLER 06 (GC06)

Gas Controller 06 (GC06) to najnowocześniejsza cyfrowa centrala systemu detekcji gazów zaprojektowana aby zapewnić wymaganą funkcjonalność w każdej aplikacji, zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania oraz spełnić surowe normy bezpieczeństwa.
Występuje w wersji standardowej oraz z licznymi opcjami dodatkowymi, dzięki którym można zbudować system o niespotykanej funkcjonalności.
W standardzie:
Może obsługiwać nawet 96 detektorów cyfrowych PolyGard® 2 używając standardu komunikacyjnego RS-485 wykrywających dowolne gazy, 4 dowolnie ustawianych progów alarmowych (4 wyjścia stykowe SPDT), pamięć zdarzeń, 4 LED aktualnego stanu centrali (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2), 6 przycisków sterowniczych i przejrzyste, intuicyjne menu, montaż na szynę TS35.
Norma wymaga poziomu SIL1? PolyGard® 2 idzie o krok dalej i gwarantuje poziom SIL2!
Możliwe rozszerzenia:
Optyczna sygnalizacja braku zasilania, port USB do odczytu pełnej pamięci wartości pomiarowych oraz zdarzeń, interfejs z protokołem Modbus do połączenia z innymi systemami np. Building Management System (BMS), interfejs protokołu TLS, opcja montażu na drzwiach (np. rozdzielnicy), 32 wyjścia stykowe (za pomocą modułów rozszerzających lub opcjonalnych wyjść w detektorach), zasilanie rezerwowe, dodatkowy wyświetlacz (centrala) z możliwością blokady dostępu np. do pomieszczenia ochrony.
Dostępne topologie:
- linia
- pętla
- drzewo
- gwiazda
- mieszane

Schematy:

PolyGard<sup>®</sup> 2 schemat poglądowy   PolyGard<sup>®</sup> 2 schemat poglądowy

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa Gas Controller 06 (GC06)

Urządzenia powiązane:
Detektor cyfrowy PolyGard® 2 Detektor cyfrowy PolyXeta® 2 Moduł rozszerzeń (EP06) Moduł przedłużenia linii (REP05) Moduł Modbus (MOD06) Zdalny wyświetlacz (RCP) Sygnalizator akustyczny (WH) Sygnalizator optyczny (BL) Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL) Lampa ostrzegawcza (WT)
PolyGard2  PolyXeta2   EP06     REP05    MOD05     RCP       WH         BL       WH/BL      WT

PolyXeta II (PX2)

Detektor PolyXeta II (PX2) to cyfrowy detektor przeznaczony do stref zagrożenia wybuchem Ex współpracujący z centralami Gas Controller (GC). Do komunikacji z centralą używany jest sprawdzony i bezpieczny standard RS485. Detektor występuje w 2 wersjach z wyświetlaczem i bez. Model z wyświetlaczem podczas alarmu zmienia kolor z zielonego na czerwony co już z daleka pozwala zydentyfikować stan zagrożenia. Detektory mogą pracować w strefie 1 i 2, w zależności od modelu i spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa SIL2. Urządzenia są wyposażone w wymienne moduły sensoryczne dzięki czemu ich eksploatacja jest łatwiejsza i bardziej ekonomiczna.

Możliwe gazy i opary:

wodór (H2) pentan (C5H12) tlenek węgla (CO) alkohol etylowy (C2H5OH)
metan (CH4) heksan (C6H14) tlenek azotu (NO) octan etylu (CH3COOC2H5)
acetylen (C2H2) toluen (C7H8) ditlenek azotu (NO2) metylo-etylo-keton (C4H8O)
etylen (C2H4) heptan (C7H16) ditlenek siarki (SO2) aceton ((CH3)2CO)
propan (C3H8) LPG siarkowodór (H2S) metanol (CH3OH)
butan (C4H10) opary benzyny chlor (Cl2) propanol (C3H8O)
cyklopentan (C5H10) paliwo lotnicze JP8 amoniak (NH3) izopropanol ((CH3)2CHOH)
izopentan (C5H12) tlen (O2)

Najważniejsze cechy i opcje:
- wymienny moduł sensoryczny
- konfigurowalne progi alarmowe
- różne opcje obudowy (z wyświetlaczem lub bez)
- zmienny kolor podświetlenia
- opcjonalne wyjścia stykowe dla lokalnych urządzeń
- opcjonalnie obudowa Ex dem[ib] umożliwiająca otwarcie urządzenia nawet w strefie zagrożenia

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa PolyXeta II (PX2)


GAS CONTROLLER 05 (GC05)

Gas Controller 05 (GC05) to nowoczesna centrala systemu detekcji gazów o ogromnych możliwościach.
Występuje w wersji standardowej oraz z licznymi opcjami dodatkowymi, dzięki którym można zbudować system o niespotykanej funkcjonalności.
W standardzie:
Może obsługiwać nawet 98 detektorów cyfrowych PolyGard używając standardu komunikacyjnego RS-485 wykrywających dowolne gazy, 5 dowolnie ustawianych progów alarmowych (5 wyjść stykowych SPDT, 4 progi alarmowe oraz awaria), 2 wyjścia analogowe 4-20mA, 4 wejścia analogowe 4-20mA i pamięć zdarzeń, LED aktualnego stanu centrali (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2), 6 przycisków sterowniczych i przejrzyste, intuicyjne menu, montaż na szynę TS35.
Możliwe rozszerzenia:
Optyczna sygnalizacja braku zasilania, port USB do odczytu pełnej pamięci wartości pomiarowych oraz zdarzeń, interfejs z protokołem Modbus do połączenia z innymi systemami np. Building Management System (BMS), interfejs protokołu TLS, opcja montażu na drzwiach (np. rozdzielnicy), możliwość przyłączenia do 98 detektorów analogowych (za pomocą modułów rozszerzających), 30 wyjść stykowych (za pomocą modułów rozszerzających), 12 wyjść analogowych 4-20mA (za pomocą modułów rozszerzających), zasilanie rezerwowe, dodatkowy wyświetlacz (centrala) z możliwością blokady dostępu np. do pomieszczenia ochrony, opcja podłączenia drukaraki (za pomocą modułu drukarki).
Dostępne topologie:
- linia
- pętla
- drzewo
- gwiazda
- mieszane

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa Gas Controller 05 (GC05)
Urządzenia powiązane:
Detektor cyfrowy PolyGard (ADT) Detektor analogowy microGard (MA) Moduł rozszerzeń (EP05) Moduł drukarki (PR05) Moduł Modbus (MOD05) Zdalny wyświetlacz (RCP05) Sygnalizator akustyczny (WH) Sygnalizator optyczny (BL) Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL) Lampa ostrzegawcza (WT)
   ADT        MA       EP05     PR05    MOD05    RCP05      WH        BL       WH/BL      WT

PolyGard (ADT)

Detektor PolyGard (ADT) to cyfrowy detektor przeznaczony do stref niezagrożonych wybuchem współpracujący z centralami Gas Controller (GC). Do komunikacji z centralą używany jest sprawdzony i bezpieczny standard RS485. Detektor może być wyposażony w różne obudowy (z tworzywa, z diodami LED, z wyświeltaczem, ze stali nierdzewnej lub do pracy w kanałach wentylacyjnych). Urządzenia charakteryzują się bardzo dobrą stabilnością i długą żywotnością sensorów. Różnorodność możliwych opcji detektora pozwala na jego stosowanie w wielu różnorodnych aplikacjach.

Możliwe gazy i opary:

wodór (H2) paliwo lotnicze JP8 ditlenek siarki (SO2) alkohol etylowy (C2H5OH)
metan (CH4) freony (HFC) heksafluorek siarki (SF6) octan etylu (CH3COOC2H5)
etylen (C2H4) amoniak (NH3) fluor (F2) izopropanol ((CH3)2CHOH)
propan (C3H8) ditlenek węgla (CO2) fluorowodór (HF) aceton ((CH3)2CO)
butan (C4H10) tlen (O2) brom (Br2) metanol (CH3OH)
pentan (C5H12) ozon (O3) chlor (Cl2) aldehyd mrówkowy (CH2O)
benzen (C6H6) tlenek azotu (NO) ditlenek chloru (ClO2) tlenek etylenu (C2H4O)
heksan (C6H14) ditlenek azotu (NO2) chlorowodór (HCl) acetonitryl (C2H3N)
toluen (C7H8) podtlenek azotu (N2O) fosforowodór (PH3) metylo-etylo-keton (C4H8O)
heptan (C7H16) tlenek węgla (CO) cyjanowodór (HCN) fosgen (COCl2)
ksylen (C8H10) siarkowodór (H2S) monosilan (SiH4) lotne związki organiczne (VOC)
oktan (C8H18)

Najważniejsze cechy i opcje:
- różne obudowy: z tworzywa, z diodami LED, z wyświeltaczem, ze stali nierdzewnej lub do pracy w kanałach wentylacyjnych
- opcjonalne dodatkowe wyjścia stykowe w detektorze dla lokalnych urządzeń
- opcjonalny wbudowany sygnał dźwiękowy
- opcjonalne podgrzewanie detektora
- możliwe różne rodzaje sensorów: półprzewodnikowe, elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, fotojonizacyjne

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa PolyGard (ADT)POWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-2(4)... schemat poglądowyPOWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-8(16)... schemat poglądowy

Aktywny System Detekcji Gazów

System ASDG jest przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji obiektów, w których występuje ryzyko pojawienia się gazów wybuchowych, toksycznych, a także spadku lub wzrostu tlenu. Duża gama detektorów pozwala na szerokie zastosowanie w przemyśle, budynkach użyteczności publicznej, budynkach komercyjnych i mieszkalnych. System jest wyposażony w wyjścia sterujące, dzięki którym może np. załączać wentylację, zamykać zawory odcinające, uruchamiać sygnalizatory lub tablice ostrzegawcze.
Aktywny System Detekcji Gazów składa się z:
DEX - detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej lub DG (zwykła obudowa)
MD-2(4, 8, 16).Z moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
opcjonalne urządzenia wykonawcze (zawory, sygnalizatory)

MD-2(4)..

Moduły Alarmowe typu MD są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz typu DG. Moduł alarmowy MD... może kontrolować pracę od jednego do dwóch (MD-2...) lub do czterech (MD-4...) detektorów. Moduł MD... może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe. Posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. W wersji MD... Z może sterować zaworem odcinającym. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dostępne topologie:
- gwiazda

MD-8(16)..

Cyfrowe Moduły Alarmowe typu MD-8... oraz MD-16... są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz DG. Mikroprocesorowy moduł alarmowy MD może kontrolować pracę od jednego do ośmiu (MD-8..) lub do szesnastu (MD-16...) detektorów, może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi, umożliwia sterowanie i współpracować z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe, posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. Moduł w wersji MD... Z może sterować zaworami odcinającymi. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dostępne topologie:
- gwiazda
Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
Detektory (DEX) Detektory (DG) Sygnalizator (SL32) Sygnalizator (SL21)
  DEX       DG       SL32      SL21
POWIĘKSZ SCHEMAT
MDD-256/T schemat poglądowy

MDD-256/T

Cyfrowy moduł sterujący przeznaczony do montażu na standardową szynę 35mm. Zapewnia współpracę z max. 247 detektorami DDG. (może współpracować także z konwencjonalnymi detktorami typu DEX i DG poprzez moduły komunikacyjne typu MDD-1, posiada wyjścia stykowe (do sterowania np. wentylacją), RS485 np do sterowania wyświetlaczami typu MDD-L32/T wskazującymi stan poszczególnych detektorów lub wyjścia napięciowe do sygnalizatorów i innych urządzeń. Wewnętrzna nieulotna pamięć do 3000 zdarzeń. Zasilanie 24VDC. Zapewnia komunikację z BMS lub wizualizację pracy systemu.
Dostępne topologie:
- linia
Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
  Wyświtlacz stanu detektorów (MDD-L32/T)    Cyfrowy detektor (DDG) Detektory (DEX) Detektory (DG) Sygnalizator (SL32) Sygnalizator (SL21)
MDD-L32/T     DDG      DEX       DG       SL32       SL21

DEX

Detektor dwuprogowy o konstrukcji przeciwwybuchowej, osłona ognioszczelna z wymiennym modułem sensorycznym.
Dokumenty:
Producent:

DG

Dwuprogowy detektor stężeń gazów w obudowie zwykłej, bryzgoszczelnej, z wymiennym modułem sensorycznym.
Dokumenty:
Producent:

DDG

Mikroprocesorowy detektor tlenku węgla (LPG lub CNG) typu DDG jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności gazów otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące i przekazana zostaje informacja do modułu sterującego MDD-256/T za pomocą sygnału RS485. DDG posiada wymienny moduł sensoryczny co usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i obniża koszty eksploatacji.
Możliwe gazy:

metan (CH4) propan (C3H8) butan (C4H10) tlenek węgla (CO)
Dokumenty:
Producent:


AKCESORIA
SYGNALIZATORY (WH, BL, WH/BL)

Sygnalizator akustyczny (WH).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB i 108dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczny (WH)

Sygnalizator optyczny (BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC
- różne kolory obudowe: czerwony, pomarańczowy, biały, zielony, niebieski

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator optyczny (BL)

Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL)


Sygnalizatory SL-32 i SL-21

Aby zwiększyć bezpieczeństwo chronionego obiektu (szczególnie obiektów bezobsługowych) system GX przewiduje zastosowanie sygnalizatorów optyczno akustycznych SL-32 (z możliwością wyciszenia) lub SL-21 (z etykietą).
Zasilanie 12VDC
Dokumenty:
Producent:


LAMPY OSTRZEGAWCZE (WT)

Tablice ostrzegawcze (WT).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 100000 godzin pracy
- różne opcje sygnalizacji świecenie stałe lub mruganie
- różne kolory podświetlenia (standard: czerwony; opcjonalnie: pomarańczowy, zielony, niebieski)
- różne wielkości tablic
- jedno- lub dwustronne
- opcjonalnie sygnał akustyczny

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa tablica ostrzegawcza (WH/BL)


ZAWORY ODCINAJĄCE DO GAZÓW i CIECZYPełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3

Pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3 jest zaworem odcinającym o rewolucyjnie prostej, a tym samym TANIEJ i niezawodnej, zwartej konstrukcji. MAG-3 jest elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX automatycznie odcinającego dopływ gazu i eliminującego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego lub propanu-butanu w pomieszczeniach. Umożliwia szybkie i skuteczne zamkniecie dopływu gazu do instalacji. Otwarcie MAG-3 może nastąpić tylko ręcznie (świadomie)! Jest sterowany impulsowo, jest niewrażliwy na zanik napeicia zasilania systemu sterującego (pozostaje w pozycji otwartej). Zamknięcie zaworu możliwe jest impulsem elektrycznym lub ręcznie. Może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymogami Dyrektywy 94/9/WE (ATEX): II 2G c T4 (np. stacje redukcyjno-pomiarowe).
Przeznaczony do niskiego (<0,1 bar) i średniego ciśnienia(<5 bar). Nie wprowadza zaburzeń przepływu.
Dokumenty:
Producent:

ZM

ZM

Motylkowy zawór ZM jest zaworem odcinającym przeznaczonym do pracy w różnych ciśnieniach zależnie od wersji (6, 10 lub 16bar). ZM jest elementem wykonawczym systemu detekcji gazów automatycznie odcinającym dopływ czynnika. Zawór jest sterowany elektrycznie i w zależności od układu może być otwierany ręcznie lub zdalnie (np. z pomieszczeania sterowni). Jest niewrażliwy na zanik napięcia zasilania systemu sterującego (pozostaje w pozycji otwartej). Zawór występuje także w wersji specjalnie przystosowanej dla biogazu.

Najważniejsze cechy i opcje:
- średnice: DN100, DN125, DN150, DN200, DN300, DN400
- ciśnienie maksymalne: uzależnione od wersji 6, 10 lub 16 bar

Producent: EBRO
Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa zawór ZM


Grzybkowy zawór ZE

Grzybkowy zawór ZE jest zaworem typu NC (normalnie zamknięty), odcinającym przeznaczonym do pracy w ciśnieniu do 0,25 bar. Może być podłączany do Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX lub innych urządzeń. Zamknięcie zaworu następuje w przypadku zaniku podawanego zasilania (12VDC; 24VDC; 24VAC; 110VAC; 230VAC), ponowne podanie zasilania powoduje otwarcie zaworu. Ręczne zamknięcie zaworu nie jest możliwe. Nie może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem Ex.
ZE występuje w średnicach 50-100 (przyłącze kołnierzowe) oraz w średnicach 20-65 (przyłącze gwintowane). Szczególnie polecany do pomieszczeń, w których przewiduje się kontrolę otwarcia rurociągu gazowego sprzężoną z innymi urządzeniami np. wentylacją (kuchnie, ogrzewanie tymczasowe, ogrzewanie promiennikami itp.).
Dokumenty:
Producent:

© 2015 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL www.gasclip.pl www.leakshooter.pl www.msr-electronic.pl www.msr-traffic.pl www.serwisgazex.pl .
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.